تاریخ:
جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲
در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

نرخ های اسکناس و حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

نوع ارز
کد ارز
خرید(اسکناس) فروش(اسکناس)* خرید(حواله) فروش(حواله)** خرید حواله کالاهای اساسی و ضروری فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری***
*نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ 09‏/12‏/1401 جایگزین نرخ اسکناس سابق می‌شود.
**نرخ حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود. این نرخ از تاریخ 09‏/12‏/1401 جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
***نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه می شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.